Kvalifikace, osvědčení, certifikáty

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Certifikát PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST